დამატებითი განათლება

არაფორმალური განათლების ფარგლებში სკოლაში ფუნქციონირებს სხვადასხვა სახის წრეები და კლუბები.

მოსწავლეების ინტერესთა გათვალისწინებით ჩამოყალიბებულია

ეკო-კლუბი - მწვანე იდეა“

სამოქალაქო განათლების კლუბი,

ასევე ჩამოყალიბებულია წრეები:

ქართული ხალხური ცეკვის წრე;

ხატვის წრე;

ფეხბურთის წრე.