მასწავლებლები

სკოლის დირექტორი

ვერა ყურულაშვილი

სკოლის დირექტორი

არსენა ბახია

აღმასრულებელი დირექტორი

პერსონალი

ბესო ბახია

უსაფრთხოების მენეჯერი

ჯიმი ჩხაპელია

IT მენეჯერი

ლიკა ჯოლოგუა

საქმისმწარმოებელი, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების პედაგოგი.

მარინა ჭარელიშვილი

ბიბლიოთეკარი, ბუნებისმეტყველების უფროსი მასწავლებელი.

მაკა ადეიშვილი

ექიმი, ქიმიის უფროსი მასწავლებელი.

ლიკა ჭორმოსიაშვილი

გახანგრძლივებული ჯგუფის მაწავლებელი

თეო შუბლაძე

გახანგრძლივებული ჯგუფის მაწავლებელი

ინგა თევზაძე

გახანგრძლივებული ჯგუფის მასწავლებელი

სერგო ბახია

მნე

სალომე ოსეფაშვილი

გახანგრძლივებული ჯგუფის აღმზრდელი

ანა რეხვიაშვილი

გახანგრძლივებული ჯგუფის აღმზრდელი

ლელა ბერუაშვილი

მზარეულის დამხმარე

ციცინო კურტანე

უსაფრთხოების მენეჯერის თანაშემწე

ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა

ანა ხურცილავა

ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

ელენე ბოლქვაძე

ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი.

ნინო ცაავა

ქართული ენა და ლიტერატურა;

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა

სოფიო სახიაშვილი

ისტორიის მასწავლებელი.

ირმა თოდუა

გეოგრაფიის მასწავლებელი.

სალომე გურჩიანი

ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი.

ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კათედრა

მარინა პურიჭამიაშვილი

მათემატიკის მასწავლებელი.

მარიანა მულაძე

მათემატიკის მასწავლებელი.

მზია ჯიმშიტაშვილი

მათემატიკის მასწავლებელი.

ნანა გურული

ზუსტი და საბუნებისმეტყველო საგნების კათედრა;

ქეთევან ფეიქრიშვილი

ბუნებისმეტყველების მასწავლებელი.

არსენა ბახია

ბიოლოგიის მასწავლებელი.

მზია ღვინაძე

ზუსტი და საბუნებისმეტყველო საგნების კათედრა;

ქეთევან ფეიქრიშვილი

ბუნებისმეტყველების მასწავლებელი.

არსენა ბახია

ბიოლოგიის მასწავლებელი.

სპორტისა და ესთეტიკური საგნების კათედრა

ვიჩესლავ მერეჩკო

სპორტისა და ესთეტიკური ციკლის კათედრა;

ნანა გოცირიძე

მუსიკის მასწავლებელი.

ლევან ყურულაშვილი

სპორტისა და ესთეტიკური ციკლის კათედრა;

უცხო ენათა კათედრა

ნინო აბრამიშვილი

ინგლისური ენის მასწავლებელი.

როზი შამოიანი

უცხო ენათა კათედრა;

თამარ აზმაიფარაშვილი

ინგლისური ენის მასწავლებელი.

ლედი კასრაძე

უცხო ენათა კათედრა;

მარიამ ყირიმელი

უცხო ენათა კათედრა;

ზოზანა შამოიანი

ინგლისური ენის პედაგოგი.