მასწავლებლები

ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა

ანა ხურცილავა

ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

ელენე ბოლქვაძე

ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი.

სალომე გურჩიანი

ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი.

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა

სოფიო სახიაშვილი

ისტორიის მასწავლებელი.

ირმა თოდუა

გეოგრაფიის მასწავლებელი.

სალომე გურჩიანი

ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი.

ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კათედრა

მარინა პურიჭამიაშვილი

მათემატიკის მასწავლებელი.

მარიანა მულაძე

მათემატიკის მასწავლებელი.

მზია ჯიმშიტაშვილი

მათემატიკის მასწავლებელი.

თეა ავალიანი

ფიზიკის მასწავლებელი.

ქეთევან ფეიქრიშვილი

ბუნებისმეტყველების მასწავლებელი.

არსენა ბახია

ბიოლოგიის მასწავლებელი.

სპორტისა და ესთეტიკური საგნების კათედრა

მარინა პურიჭამიაშვილი

მარინა პურიჭამიაშვილი

მათემატიკის მასწავლებელი.

ნანა გოცირიძე

მუსიკის მასწავლებელი.

მზია ჯიმშიტაშვილი

მზია ჯიმშიტაშვილი

მათემატიკის მასწავლებელი.

უცხო ენათა კათედრა

ნინო აბრამიშვილი

ინგლისური ენის მასწავლებელი.

ქეთევან ლაცაბიძე

ინგლისური ენის მასწავლებელი.

თამარ აზმაიფარაშვილი

ინგლისური ენის მასწავლებელი.

გიორგი ბერიაშვილი

ინგლისური ენის პედაგოგი.

ინგა ქარდავა

რუსული ენის მასწავლებელი.

ზოზანა შამოიანი

ინგლისური ენის პედაგოგი.

პერსონალი

ბესო ბახია

უსაფრთხოების მენეჯერი

ჯიმი ჩხაპელია

IT მენეჯერი

ლიკა ჯოლოგუა

საქმისმწარმოებელი, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების პედაგოგი.

მარინა ჭარელიშვილი

ბიბლიოთეკარი, ბუნებისმეტყველების უფროსი მასწავლებელი.

მაკა ადეიშვილი

ექიმი, ქიმიის უფროსი მასწავლებელი.

ინგა თევზაძე

გახანგრძლივებული ჯგუფის მაწავლებელი

ლიკა ჭორმოსიაშვილი

გახანგრძლივებული ჯგუფის მაწავლებელი

თეო შუბლაძე

გახანგრძლივებული ჯგუფის მაწავლებელი

ია იაშაღაშვილი

უსაფრთხოების მენეჯერის თანაშემწე

სერგო ბახია

მნე